Over ons

De organisatie

Meer dan ooit is Zwembad Schoonenburg vanaf dit jaar ONS ZWEMBAD. VAN ons, VOOR ons, maar ook DOOR ons. Om dat te benadrukken is de beheerstructuur zo opgezet dat  een brede vertegenwoordiging van de inwoners van Nieuw-Lekkerland het beheer over ONS ZWEMBAD voert. Hierin moeten vertegenwoordigers van sociale structuren en belangenbehartigers, sportverenigingen, maar ook de “gewone burger”, zonder binding met voorgaande vertegenwoordiging, zitting hebben.

Ziet u het wel zitten om “burgerlid” van de beheerstichting te worden, meldt u dan aan op info@zwembad-schoonenburg.nl.

Vrijwilligers

Bezoekers per seizoen

Zwembaden

Personeel

Het belang van de vrijwilliger

Een van onze doelstellingen is het betaalbaar houden van het zwemmen in ONS ZWEMBAD. Dat kan alleen als er vrijwilligers beschikbaar zijn die taken uitvoeren die anders door betaalde krachten uitgevoerd moeten worden. Denk daarbij aan het schoonhouden, technisch onderhoud, entreecontrole, verkoop vanuit horecashop, algemeen toezicht en nog veel meer.

Ziet u het belang van de vrijwilliger en heeft u ergens in het jaar tijd over, meldt u dan aan op info@zwembad-schoonenburg.nl. Vermeld wanneer u beschikbaar bent en wat uw voor ONS ZWEMBAD kan betekenen.

Regels van orde

In ons zwembad zijn onder meer de volgende regels van orde van toepassing:

  • Aanwijzingen gegeven door het zwembadpersoneel en vrijwilligers, namens Zwembad Schoonenburg, moeten ten allen tijde opgevolgd worden.
  • Zwemmen mag alleen in deugdelijke zwemkleding. Dit is naar het oordeel van het aanwezige zwembadpersoneel.
  • In de directe omgeving van de zwembaden, mogen geen etens- en / of drinkwaren genuttigd worden.
  • Alcoholische dranken en geestverruimende producten mogen zich niet binnen de poorten van Zwembad Schoonenburg bevinden.
  • Zwembad Schoonenburg is een “rookvrije ruimte”.
  • De directie van Zwembad Schoonenburg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor het verloren of stuk gaan van persoonlijke eigendommen van bezoekers.
  • Zonder geldig toegangsbewijs, mag het terrein van Zwembad Schoonenburg niet betreden worden, anders dan na nadrukkelijke toestemming van de kassamedewerker.
  • Oneigenlijk gebruik van toegangsbewijzen is niet toegestaan.
  • Persoonsgebonden toegangsbewijzen mogen niet door een ander dan de betreffende persoon gebruikt worden.
  • In geval van extreme drukte, kan de directie van Zwembad Schoonenburg B.V. besluiten de toegankelijkheid van Zwembad Schoonenburg te beperken tot een nader vast te stellen maximum aantal bezoekers.


Het bij herhaling niet voldoen aan een of meerdere van deze regels van orde kan leiden tot het ontzeggen van toegang tot Zwembad Schoonenburg voor een bepaalde tijd. In geval van een abonnementhouder, is er geen recht tot compensatie in verband met het verloren van reeds betaald toekomstig genot.

De Directie van Zwembad Schoonenburg B.V.

Stichting Sportkoepel Nieuw-Lekkerland


Draag je verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. Geniet vooral van de mogelijkheden die ons zwembad je biedt.